મુખપૃષ્ઠ
પરિચય

રાજ્યમાં જીવન જરૂરીયાતની ચીજવસ્‍તુઓની ખરીદ-વેચાણના વ્‍યવહારો માટે તોલમાપના સાધનોનો વ્‍યાપક રીતે ઉપયોગ થાય છે. આવા તોલમાપના સાધનો યોગ્‍ય રીતે ચકાસીને પ્રમાણીત થાય તો ગ્રાહકોને પ્રમાણીક રીતે ખરીદ-વેચાણ ના વ્‍યવહારોમાં લાભ થશે, તેમજ તેઓના ગ્રાહક તરીકેના હિતોનું રક્ષણ થશે. આમ નિયંત્રક, કાનુની માપ વિજ્ઞાન કચેરી, તોલમાપ બાબતે ગ્રાહકોના હિત સચવાય તેની જવાબદારી સંભાળે છે.

વધુ જાણો...


વધુ જાણો...


વધુ જાણો...


વધુ જાણો...


વધુ જાણો...

કોપીરાઇટ © ૨૦૧૭ નિયંત્રક કાનુની માપ વિજ્ઞાન અને નિયામક ગ્રાહક બાબતોની કચેરી. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત
નિયમો અને પરિસ્થિતિ | પ્રાઈવેસી પોલીસી | કોપીરાઈટ પોલીસી | હાયપરલિંક પોલીસી | ડિસક્લેમર | મદદ
છેલ્લા સુધારાની તારીખ: 17/11/2017 | વપરાશકર્તાઓ: 398327
મુખ્ય લિંક પર જાઓ